לאתר חולצות בית ספר לחצו כאן

 

  חדש! ניתן להזמין חולצות בית ספר עד הבית

  7 חולצות קצרות לילדים ב100 ש"ח - כולל הדפסת סמל בחינם!

תקנון 70% הנחה בקניית 3 פריטים ומעלה

H&O - תקנון מבצע

"70% הנחה בקניית 3 פריטים ומעלה על מחלקת האופנה"

 

1.2.22 – 28.2.22

 

 

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע”מ ("רשת H&O") מודיעה בזאת על עריכת מבצע לחברי מועדון הלקוחות של רשת H&O או למצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של רשת H&O, בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 

 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.
 1. תקופת המבצע
 • תקופת המבצע הינה החל מיום 1.2.22 ועד ליום 28.2.22 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
 • רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד רשת H&O ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. מתכונת המבצע
 • רק חברי מועדון הלקוחות של רשת H&O או מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של רשת H&O ("חברי המועדון") יהיו רשאים להשתתף במבצע ולקבל את הטבת המבצע.
 • במהלך תקופת המבצע יתקיים בחנויות הפיזיות של רשת H&O מבצע מיוחד ובו חברי המועדון יוכלו לרכוש בחנויות הפיזיות של רשת H&O מגוון מוצרים ב- 70% הנחה בקניה של 3 פריטים ומעלה ממגוון מוצרי החנות במחלקת האופנה.
 • המבצע יתקיים אך ורק בחנויות הפיזיות של רשת H&O, והוא לא יחול ולא יתקיים באתר הסחר (אתר האינטרנט) של רשת H&O.
 1. תנאי המבצע
 • לרשת H&O הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
 • המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות לחברי מועדוני הלקוחות של רשת H&O.
 • במבצע ישתתפו כל מוצרי רשת H&O הנמכרים בחנויות הפיזיות של רשת H&O במחלקות הבאות: ביגוד לגברים, נשים, ילדים ותינוקות, EXT – ביגוד ספורט, למעט כמפורט להלן. מוצרים/מותגים/מחלקות/קטגוריות שאינם משתתפים במבצע:
  • מותג skip hop
  • CARTERS
  • מחלקות הלבשה תחתונה לנשים, גברים וילדים
  • מחלקות בגדי ים לנשים, גברים וילדים
  • חבילות לידה של מותגי Carters  ושל OshKosh
  • מחלקת ספורט - ביגוד, הנעלה ואביזרים
  • מותג Red Back
  • מותגים LEE, Wrangler, Levi's
  • מחלקת נעליים לנשים, גברים וילדים
  • מותג simply star
  • מותגים BUZZ, דלתא
  • חגורות, משחקים, ספרים, אביזרי צבא, אביזרי טיולים וטיסות, מזוודות, מותג פלנרו,
  • מוצרי טיפוח, טואלטיקה ובישום
  • אביזרי אופנה
  • ביגוד הריון – מטרניטי
  • תלבושות בית ספר
 1. שונות
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת H&O או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי רשת H&O או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת H&O ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.